Reklamace a stížnosti

Zákazník má právo reklamovat či odvolat se proti výši nákladů, které jsou mu účtovány při splnění daných podmínek s tím, že je především povinen si prověřit možné problémy na své straně. V případě že nesouhlasí s výší vystavené faktury za odběr vody může uplatnit reklamaci.

Reklamační řád

725 121 174