Fakturace

Účtování vodného a stočného provádíme v pravidelných cyklech neprodleně po odečítání vodoměrů v jednotlivých lokalitách, obcích a ulicích.

V zásadě je možné říci, že odběratelé od nás budou dostávat fakturu za odebranou a vypuštěnou vodu měsíčně, čtvrtletně, pololetně a především ročně při platbě měsíčních či čtvrtletních záloh.


Způsoby úhrady:

- fakturou

- bezhotovostně z Vašeho bankovního účtu – příkazem z účtu

- složenkou na jakékoliv poště

- v hotovosti na sídle společnosti

Fakturace a ceny

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv REVOS Rokycany.
Součástí vystavených faktur jsou i zálohové platby, které řeší rovnoměrnost plateb v odečtovém období, kdy provozovatel zajišťuje nepřetržitě dodávky vody a odvádění odpadních vod, za které mu přísluší i průběžná úhrada vodného a stočného.

Dlužit za vodné a stočné se nevyplácí

Předejděte případnému přerušení dodávky vody. K tomu může dojít na základě ustanovení, odstavec 6 písm. g Zákon 274/2001 Sb.

- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.


Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na vlastníkovi nemovitosti (odběrateli), který je smluvním partnerem REVOS Rokycany.

725 121 174