best hosting for websites
Foto je pouze ilustrační Vyzýváme zejména starší zákazníky k obezřetnosti, množí se případy podvodníků, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren. Pod záminkou výpadku kódu v systému...
Thumbnail Nenechte se zaskočit ani v letošní zimě mrazy a zkontrolujte si, zda máte řádně chráněny vodovodní přípojky a vodoměry. Tak apelují na majitele nemovitostí pracovníci R E V O S...
Thumbnail Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje. Vážený odběrateli, používáte ve Vaší domácnosti výhradně vodu z veřejného...