Informace k fakturám

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv REVOS Rokycany.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. u nemovitostí kde je využívána voda ze studně jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu Zákon 274 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Faktury obsahují:

 • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody
 • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období
 • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba    
 • Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.
 • Přeplatky vracíme automatickým způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě, to znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě
 • Splatnost faktur za vodné a stočné je 10 dní ode dne vystavení faktury
  Faktury a 1. upomínky jsou zasílány obyčejně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedenou ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu.

  2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody.

 

Jak platit za vodu

Bezhotovostní

- převod požadované částky mezi bankovními účty

 • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě (je součástí faktury ) podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu REVOS Rokycany
 • Bankovní inkaso – platba na základě požadavku REVOS Rokycany vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem.
  Tento způsob platby doporučujeme při volbě vhodného maximálního platebního limitu všem našim zákazníkům.
 • SIPO - sdružené inkaso plateb obyvatelstva. Tuto službu provozuje Česká pošta, zákazník nahlásí spojovací číslo SIPO na kontaktním místě společnosti prostřednictvím formuláře
 • Pomocí speciálního platebního QR kódu pro bankovní aplikace na chytrých telefonech, který je vytištěn na faktuře.

Hotovostní

 • Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel, na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“
 • Hotově – v sídle firmy REVOS Rokycany, Sedláčkova 651, Rokycany

725 121 174