O společnosti


REVOS Rokycany, s.r.o. byla založena v roce 1993. Její základní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, tj. výroba a rozvod pitné vody, provozování ČOV a kanalizací, opravy a údržba vodohospodářských zařízení, zajišťování dovozu pitné vody vlastními cisternami.

R E V O S Rokycany, s.r.o.

zajišťuje komplexní provozování vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv.

Sedláčkova 651

337 01 Rokycany

IČO: 49197282

DIČ: CZ49197282

Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Plzni, Oddíl C, vložka 4392.

Bankovní spojení: 500108464/0600 MONETA Money Bank, a.s.

ID datové schránky: kf2v258

Provozované obce na Rokycansku:

Holoubkov, Skomelno, Terešov, Třebnuška, Zbiroh

Zásady ochrany osobních údajů
725 121 174