Stavebně montážní činnost

  • výstavba nových vodovodů, včetně přípojek pro jednotlivé objekty
  • výstavba nových kanalizací, včetně přípojek pro jednotlivé objekty
  • vystrojování vrtů a čerpacích stanic technologií
  • zemní práce a doprava

725 121 174