Laboratorní práce

  • laboratorní fyzikálně/chemické a mikrobiologické rozbory vody
  • rozbory pitné vody (chemický, mikrobiologický, biologický, radiologický)
  • chemický rozbor odpadní vody
  • tel. 722 975 347
  • odběr a příjem vzorku je nutné předem domluvit telefonicky

725 121 174