Provádění projektové a inženýrské činnosti

VODÁRENSTVÍ

 • jímání povrchové a podzemní vody
 • čerpací stanice
 • vodojemy
 • skupinové vodovody
 • vodovodní rozvodné sítě
 • hydraulické modely
 • sanace a rekonstrukce vodovodních sítí
 • bezvýkopové technologie
 • provozní řády vodárenských systémů
 • pasporty vodárenských systém
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy

STOKOVÁNÍ

 • technologie čištění odpadních vod
 • komunální čistírny odpadních vod - navrhování, modernizace, rekonstrukce
 • diagnostika a posouzení účinnosti ČOV
 • provozní a kanalizační řády čistíren odpadních vod a stokových systémů
 • stoky a stokové sítě gravitační, tlakové systém
 • čerpání odpadní vody
 • odlehčovací komory a posouzení vlivu na recipient
 • sanace a rekonstrukce stokových sít
 • pasporty stokových sít
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy

kontakt: Ing. Jan Novák
tel.: 602 524 339
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

725 121 174