Provoz vodovodů a kanalizací

  • zásobování obyvatelstva a podnikatelských subjektů pitnou vodou
  • odkanalizování a čištění odpadních vod
  • úprava a distribuce pitné vody
  • dispečerské monitorování jednotlivých vodohospodářských lokalit
  • 24hodinová pohotovostní služba
  • nouzové zásobování pitnou vodou autocisternou
  • odvoz a likvidace odpadních vod z žump a septiků fekálním autem

725 121 174