Něco o vodě

1. Proč je někdy voda z kohoutku bílá?

Když otočíte vodovodním kohoutkem, někdy se stane, že voda, která z něho teče, má bílou barvu. Může Vás to znepokojit.

Na tomto jevu není nic znepokojujícího.

Příčinou zabarvení vody doběla je vzduch rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne z vody pomalu uvolňovat.

Zabarvení vody může mít tyto důvody:

 • Nejčastější příčina souvisí s tím, že některé vodovodní kohoutky jsou vybaveny tzv. perlátory. Potom dochází k tomu, že voda tekoucí z kohoutku je promíchána se vzduchem, a to v proporcích, které závisí na stavu perlátoru (je-li pravidelně čištěn) a na průtoku odebírané vody. Voda, kterou si natočíte, má tedy bělavé zabarvení. Stačí ji nechat v otevřené karafě několik minut odstát a bude opět průzračná. Dále dbejte na pravidelné čištění perlátoru. Pokud má totiž zanesený filtr, je efekt bílé vody výraznější.
 • Je možné, že se Vám občas stane, že se objeví bílé zabarvení vody poté, co byla na síti provedena oprava a síť je znovu uvedena do provozu (je možné, že se do potrubí dostal vzduch). Tento jev trvá pouze několik hodin. Pokud by přetrvával déle, nebo by se objevoval pravidelně, prosíme Vás, abyste nás informovali.

Závěrem:

 • Bíle zabarvená voda je většinou jev, který by Vás neměl znepokojovat.
 • Věnujte mu pozornost pouze ve výše uvedených případech.

2. Proč je ve vodě chlor?

Někdy se stane, že je voda z kohoutku cítit "savem" a Vás zajímá, proč.

Tady je vysvětlení:

Přítomnost tzv. "zbytkového chloru" v pitné vodě zamezuje rozšíření zárodků bakterií a organismů ve vodovodním potrubí. Tyto zárodky (bakterie či mikroorganismy) většinou nacházejí ve vodě v rozvodné síti stopy uhlíkatých a dusíkatých látek, kterými se živí a které v případě, že voda neobsahuje chlor, tak umožňují jejich rychlé rozšíření.

Jak se dostávají bakteriologické zárodky do vodovodních sítí?

Tyto zárodky se vyskytují ve vzduchu, v půdě a kalech a mohou se dostat do vodovodního potrubí přípojkami a spoji, pokud dojde k výraznému snížení tlaku vody v síti (v případě velké havárie). Inkrusty a biofilm na vnitřní stěně potrubí mohou sloužit mikroorganismům jako vhodný úkryt, přičemž zabránit jejich šíření může pouze desinfekční prostředí.

Příchuť chloru

Chlor se ve vodě slučuje s neodstranitelnými zbytky organických látek, což může způsobit vznik více či méně příjemné chuti, a to podle druhu a koncentrace organických látek. Příchuť chloru je způsobena jeho méně rozpustnými deriváty a závisí na teplotě vody; je možné ji potlačit naplněním otevřené karafy vodou, kterou před vypitím necháme odstát cca 2 hodiny při pokojové teplotě.

Závěrem:

 • Pitná voda je chlorována proto, aby byla zachována její zdravotní nezávadnost v celé rozvodné síti.
 • Je to v zájmu Vašeho zdraví a v souladu s požadavky hygienické služby.

3. Několik rad pro uživatele

Stejně tak, jako veškerému jinému zařízení, musí být údržbě vodovodní přípojky věnována potřebná péče. Zde najdete několik rad, které by Vám měly ve Vašem každodenním životě pomoci.

Proč provádět ranní "odkalení" vodovodní přípojky?

V noci je voda ve vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech v klidu. Zůstává tedy dlouho v kontaktu s materiálem, z něhož je toto vedení vyrobeno: ocel, měď, olovo, atd. ... Pokud je voda měkká, může "napadnout" kovové části potrubí a narušit je. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste ráno před požitím pitné vody provedli "odkalení" Vašeho vnitřního rozvodu tak, že po dobu 20 - 30 sekund necháte vodu téci. Množství takto vypuštěné vody odpovídá jednomu spláchnutí WC. Voda z kohoutku bude dostatečně čerstvá a bude tak mít lepší kvalitu. Pokud jste celý den mimo domov, je třeba po Vašem návratu provést stejnou operaci.

Co udělat v případě delšího pobytu mimo domov?

Pro Vaše pohodlí následuje několik rad:

 • mimo zimní období: nezapomeňte uzavřít Vaši přípojku u vodoměru (uzávěr před nebo za vodoměrem), neboť riziko úniku vody je všudypřítomné (díky přetlaku v síti, atd. ...)
 • v zimním období: pokud není Váš dům dostatečně tepelně izolován, nezapomeňte vypustit vodu z Vašeho vnitřního rozvodu. Pokud totiž voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a může způsobit roztržení potrubí. Toto opatření platí rovněž pro Vaše sanitární zařízení na vodu. Než opustíte dům, nezapomeňte:
  • vypustit kotel na teplou vodu
  • vypustit splachovací nádrž (nádrže) WC
  • do odpadů WC nasypte větší množství soli (pokud by voda ve WC zmrzla, mohla by mísa prasknout).

Jak chránit Váš vodoměr a jak ho zpřístupnit?

Dle vyhlášky 144/78 je povinností majitele objektu zabezpečit vodoměr proti poškození např. mechanicky, mrazem apod. V případě, že je Váš vodoměr umístěn v prostorách, kde hrozí poškození mrazem, obložte ho zateplovacím izolačním materiálem. V době odečtů dbejte na uvolnění přístupu k vodoměru a zajistěte, aby tento přístup byl co nejbezpečnější. Buďte rovněž pozorní k chování Vašeho psa vůči odečítači vodoměrů. Rovněž sledujte pravidelně Vaši spotřebu, neboť únik vody je vždy možný.

Závěrem:

 • Abyste byli zcela spokojeni s užíváním vody z veřejné vodovodní sítě, stačí dbát na opatření, díky kterým se vyhnete nepříjemným "překvapením".

4. Může se vodoměr točit sám?

I tuto otázku si někdy možná kladete. Přestože jsou utažené kohoutky, stále na číselníku Vašeho vodoměru defilují čísla. Vysvětlení je zde:

Aby se vodoměr mohl "točit", potřebuje energii, kterou mu dodává voda, která jím protéká, za podmínky, že voda z vodoměru také odtéká.

Váš vodoměr se bude "točit" rychleji či pomaleji dle množství vody, které jím protéká. Pokud nespotřebováváte vodu, nebude se točit ...

pokud ovšem není na Vašem vnitřním rozvodu (za vodoměrem) porucha a voda neuniká.

Jak zjistit, že se u Vás doma vyskytuje porucha?

Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů (soukromé části zařízení) je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned po probuzení (aniž byste spotřebovali kapku vody) provést druhý odečet. Pokud se stav vodoměru změní, na Vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody. Doporučujeme raději zavolat instalatéra, protože ...

Věděli jste tohle?

 • Kapající kohoutek způsobí nárůst Vaší roční spotřeby vody minimálně o 20 m3 (tedy 20 tis. litrů)!
 • Protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst Vaší spotřeby vody minimálně o 250 m3 (250 tis. litrů) za rok!
 • Citlivost bytových vodoměrů není menší než dvacet až třicet litrů vody za hodinu; nedokáží tedy reagovat na nejmenší úniky vody. Domovní vodoměr (fakturační měřidlo pro celý dům) však při výskytu více skrytých úniků již reagovat dokáže. Toto spolu s povolenou odchylkou přesnosti vodoměru může způsobit rozdíl mezi součtem měření bytových vodoměrů a vodoměru domovního.

Závěrem:

 • Nezanedbávejte poruchy na Vašich vnitřních rozvodech, i když jsou malé.
 • Vyhledávejte je a ušetříte.
 • Všechny vodoměry mají povolenou odchylku měření a není možné zajistit absolutní shodu měření bytového a domovního vodoměru.

5. Proč je někdy voda z kohoutku zbarvená do červena?

Když otočíte vodovodním kohoutkem, může se někdy stát, že voda, která z něho teče, má červenou či rezavou barvu. Může Vás to znepokojit.

Pokud je tento jev pouze přechodný, není na něm nic znepokojujícího.

Vysvětlíme Vám, proč.

 • Pitná voda z vodovodní sítě má velmi různou charakteristiku, která závisí zejména na jejím původu. Díky kontaktu vody (více či méně dlouhému), kterému byla podrobena ve svém "přírodním prostředí" - s horninovým podložím, vegetací, atd. - získala voda určité množství rozpuštěných minerálních látek a plynů.
 • Podle obsahu vápenatých a hořečnatých uhličitých sloučenin může být voda buď kyselá či alkalická, měkká či tvrdá, případně vyvážená. Jestliže je voda měkká, rozpouští více kyslík a oxid uhličitý, které reagují ve vodovodní síti s jejími kovovými částmi, a způsobuje jejich korozi. Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, což jsou běžné materiály pro distribuční síť, dochází k oxidaci železa, jeho uvolňování a následnému usazování na méně exponovaných místech potrubí. V případě velkých odběrů, kdy se rychlost dopravované vody zvětšuje, odnáší s sebou částečky zoxidovaného železa, které způsobují toto charakteristické červeno-hnědé zabarvení vody.
 • Životnost vodovodního potrubí může sahat až přes sto let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždí různé sedimenty a inkrusty. Při vypouštění a napouštění starých potrubí (např. z důvodu opravy poruchy) se inkrusty a sedimenty uvolňují do vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody nebo při manipulaci s uzávěry.

V obou případech se musí tento jev objevovat pouze zřídkakdy a nesmí trvat dlouho. Pokud by trval, nebo by se pravidelně opakoval, prosíme Vás, abyste nás kontaktovali.

Závěrem:

 • Červeně zabarvená voda je většinou jev, který by Vás neměl znepokojovat.
 • Věnujte mu pozornost pouze ve výše uvedených případech.

 

725 121 174